Pàgines

17 de des. 2012

Petits projectes

Aquest és un d'aquells projectes modestos, petits, senzills. Això no vol pas dir que la seva presència sigui petita, al contrari. És d'aquells projectes on aconsegueixo que uns petits trossos de vidre determinin i modifiquin un espai molt gran. 
Pocs centímetres quadrats, poc color, poca riquesa cromàtica, poca expresivitat de les línies... Poc de tot per aconseguir molt de res. Una vegada més, la canalla no es pot estar d'al·lucinar amb els vidres. És aquest punt de caramel que té el vidre.


Este es uno de aquellos proyectos modestos, pequeños, sencillos. Esto no quiere decir que su presencia sea pequeña, al contrario. Es de esos proyectos donde consigo que unos pequeños trozos de vidrio determinen y modifiquen un espacio muy grande.
Pocos centímetros cuadrados, poco color, poca riqueza cromática, poca expresividad en las líneas... Poco de todo para conseguir mucho de nada. Una vez más, los más pequeños no pueden parar de alucinar con los cristales. Es ese punto de caramelo que tiene el vidrio de color.3 de set. 2012

Més vitrall, més plom, menys color...

Aquest és el vitrall que el mes d'agost m'ha deixat fer, entre onades de calor i onades de turistes que passaven pel davant del taller, amb aire desmenjat. Ja fa temps que el cartell d'entrada lliure no sedueix ningú. No és indicador de res perquè és un efecte que va començar abans de la crisi. Ja només ens venen a veure els turistes francesos, holandesos, belgues o australians.

Detalls insignificants a banda, en aquest darrer vitrall recupeo aquella manera de fer, no només nostra, consistent en fer anar tant el llapis com la goma d'esborrar. Una bona escriptura del plom i l'estructura, uns impresos transparents, uns gravats a l'àcid i una quantitat, petita però potent, de color.

La mida del marc era, en aquest cas, massa gran com per plantejar un vitrall sencer. Podríem haver pensat en uns reforços clàssics per darrera... Però al ser un vitrall interior que podem mirar per les dues cares, ens va fer decantar per una altra solució i vam incloure l'estructura en el propi dibuix dels ploms.
Això m'ha obligat a fer de ferrer de nou  per poder construir el chasis i també de fuster per poder encastar-lo al marc existent. Si ens mirem el vitrall per davant (la llum més faborable) veiem el ferro confós amb els ploms encara que evident per la diferència de gruix. Per darrera, en canvi, he fet fer uns llistons de fusta que s'integren amb el marc en color i forma.
Esta es la vidriera que agosto me ha dejado hacer, entre oleadas de calor y oleadas de turistas que pasaban delante del taller, con aire desairado. Ya hace tiempo que el cartel de "entrada libre" no seduce a nadie. No es indicador de nada porque es un efecto que empezó antes de la crisi. Ya solo entran los turistas franceses, holandeses, belgas o australianos.

Detalles insignificantes a parte, en este último trabajo recupero esa forma de hacer, no solo nuestra, consistente en utilizar igual el lápiz que la goma de borrar. Una buena escritura del plomo y la estructura, unos impresos transparentes, unos grabados al ácido y una cantidad pequeña pero potente de color.

La talla del marco era, en este caso, demasiado grande como para plantear una pieza entera. Podía haber pensado en unos refuerzos clásicos por detrás... Pero al ser una vidriera interior que podemos mirar por las dos caras, me hizo decidir por otra solución integrando la estructura eln el mismo dibujo del plomo.
Esto me ha obligado a hacer de herrero de nuevo para poder construir el chasis y también de carpintero para colocarlo en el marco de madera existente. Si miramos la vidriera por delante (la luz más favorable) vemos el hierro confundido con los plomos aunque evidente por la diferéncia de grosor. Por detrás, en cambio, he hecho unos listones de madera que se integran con el marco existente en color y forma.
6 d’ag. 2012

Stage a Suïssa

Com cada any des de 2005, el passat maig vaig estar a Monthey (Suïssa) per donar el curs d'àcid a l'École de Vitrail et Création. Sempre ho havíem fet en dues setmanes però aquest any, entre problemes d'agenda i econòmics, vam decidir de fer-ho en només una setmana. Sembla mentida, però vam aconseguir arribar al mateix lloc en la meitat de temps.

És costum que jo realitzi alguna peça com a exemple de les possibilitats que dóna la tècnica. D'aquesta manera acompanyo el procès creatiu dels/les alumnes al mateix temps que van fent les probes i van determinant la direcció que agafa el seu projecte definitivament. Aquest any he fet un vitrall de petites dimensions que anirà col·locat en una de les portes de la casa de l'escola que serveix de residència per als/les alumnes estrangers.
Us poso algunes imatges dels resultats del curs.Como cada año desde 2005, el pasado mes de mayo estuve en Monthey (Suiza) para dar el curso de ácido en la École de Vitrail te Création. Siempre lo habíamos hecho en dos semanas pero este año, entre problemas de agenda y económicos, decidimos hacerlo en sólo una semana. Parece mentira, pero conseguimos llegar al mismo lugar en la mitad de tiempo.

Es costumbre que yo realice alguna pieza como ejemplo de las posibilidades que da la técnica. De esta manera acompaño el proceso creativo de los alumnos / as a la vez que van haciendo las pruebas y determinando la dirección que toma su proyecto definitivamente. Este año he hecho un vitral de pequeñas dimensiones que irá colocado en una de las puertas de la casa de la escuela que sirve de residencia para los/las alumnos extranjeros.
Os pongo algunas imágenes de los resultados del curso.GERARD BALCELLSMARIANNE SANDOZSYLVIE BERISWYL
ISABELLE VAN DEN  BERGHE


By Ton March

Us presentem el nostre darrer projecte, disseny del client, que ja llueix en la seva ubicació definitiva a Bellvís. No és habitual que treballem amb els dissenys dels propis clients, però la passió creativa del Ton i la seva capacitat per adaptar-se a la tècnica del vidre ens ho han posat en safata.

Evidentment hi ha hagut un procès creatiu compartit, molt interessant d'altra banda, que ha anat modificant el projecte des dels primers esbossos fins al resultat final. Hem corregit lleugerament la gràmatica dels ploms i hem interpretat la clau cromàtica proposada pel Ton mateix. Al final, no se sap on comença i on acaba la feina de cadascú.

No cal dir que el vitrall està emplomat amb plom NDG i que això ens ha permès de construir els dos plafons de 1,80 x 70 només amb un plom de reforç a la part central. Els vidres blaus ens els han sorrejat el Rafael i la Loli (Taller Arquero, Vilagrassa) per tal de suavitzar la vista dels elements fixos que hi ha darrera el vitrall i quedar-nos tan sols amb una ombra lleugera.

Ja fa alguns dies que el van anar a col·locar però no és fins avui que trobem el temps necessari per editar aquesta entrada.Os presentamos nuestro último proyecto, diseño del cliente, que ya luce en su ubicación definitiva en Bellvís. No es habitual que trabajamos con los diseños de los propios clientes, pero la pasión creativa del Ton y su capacidad para adaptarse a la técnica del vidrio nos lo han puesto en bandeja.

Evidentemente ha habido un proceso creativo compartido, muy interesante por otra parte, que ha ido modificando el proyecto desde los primeros bocetos hasta el resultado final. Hemos corregido ligeramente la gramática de los plomos y hemos interpretado la clave cromática propuesta por Ton mismo. Al final, no se sabe dónde empieza y dónde acaba el trabajo de cada uno.

Huelga decir que el vitral está emplomado con plomo NDG y que esto nos ha permitido construir los dos paneles de 1,80 x 70 sólo con un plomo de refuerzo en la parte central. Los cristales azules nos los han chorreado el Rafael y Loli (Taller Arquero, Vilagrassa) para suavizar la vista de los elementos fijos que hay detrás del vitral y quedarnos tan sólo con una sombra ligera.

Ya hace algunos días que lo fueron a colocar pero no es hasta hoy que encontramos el tiempo necesario para editar esta entrada.


14 d’abr. 2012

Finalment, el primer vitrall NDG

Doncs aquí el teniu: el primer vitrall NDG del sud d'Europa. De 1,85 x 0,55 cm, col·locat en un marc de fusta fix, sense reforços de cap tipus. Ni ànima d'acer ni baretes metàliques, ni es. Només un bon plom i un bon curat del material NDG. La resistència és, com es pot comprovar, molt superior al procediment tradicional.

Pues aquí lo tenéis: el primer vitral NDG del sur de Europa. De 1,85 x 0,55 cm, colocado en un marco de madera fijo, sin refuerzos de ningún tipo. Ni alma de acero ni barillas metálicas, ni se. Sólo un buen plomo y un buen curado del material NDG. La resistencia es, como se puede comprobar, muy superior al procedimiento tradicional.


30 de març 2012

El primer vitrall NDG

Doncs aquí el teniu: el primer vitrall que hem fet amb el plom pre-massillat NDG. Encara no està soldat ni curat, per això no el veieu lluïr massa, perquè no el col·locarem fins la setmana vinent.
De totes maneres podeu veure que és un vitrall d'aspecte normal i que ha estat treballat de la mateixa manera que ho fem desde sempre. La diferència és que la massilla ja no és un problema i que un cop soldat (potser dilluns) i curat (a continuació) el podrem anar a col·locar el dimarts mateix sense haver d'esperar que la massilla estigui seca i a punt.
En aquest cas, a més, hi haurà la dificultat afegida del tractament que hem donat als vidres. Per les condicions de situació del vitrall, calia donar un punt d'opacitat que hem aconseguit amb un toc de sorrejat. La Loli i el Rafael del taller Arquero de Vilagrassa ens han fet un sorrejat de baixa pressió, acabat amb el toc sedós del seu líquid meravellós. El que no sabem encara és com reaccionarà el mat amb l'oli esteàric...
Quan tinguem les fotos del vitrall al seu lloc podeu tornar a passar pel blog a fer-hi un cop d'ull.