Pàgines

25 de gen. 2011

La tècnica pròpiament

Dins el món del vitrall hi ha diferents tècniques que ens permeten un grandíssim ventall de possibilitats. En el cas del vitrall de Tarragona hem jugat fort i hem trobat la manera de treballar un tema clàssic (Sant Joan Baptista) en un entorn clàssic (una església) de manera moderna.

El discurs del vitrall es presenta en diferents nivells, podríem dir, i s'allunya d'altres possibilitats de representació més típiques. Aquest plantejament del disseny en clau contemporània, implica una execució tècnica en el mateix sentit. Encara que això no vol dir que no pogués ser d'una altra manera.

Cada plafó és un vidre de càmara que consta d'un vidre mat pintat amb groc d'argent a la cara que veurem des de l'església, i un vidre termoformat que dibuixa una part del disseny en transparent sobre transparent, a la part de darrere. És entre els dos vidres que es conforma tot el conjunt.

El vidre mat actua com a pantalla de projecció que rep les ombres de les textures, les brillantors dels gruixos... En una tercera capa, darrere de tot, un altre termoformat en blau i groc d'argent, acaba de completar la peça; també projectant-se sobre el mat.
Dentro del mundo de la vidriera hay diferentes técnicas que nos permiten un grandísimo abanico de posibilidades. En el caso de la vidriera de Tarragona hemos jugado fuerte y hemos encontrado la manera de trabajar un tema clásico (San Juan Bautista) en un entorno clásico (una iglesia) de manera moderna.

El discurso del vitral se presenta en diferentes niveles, podríamos decir, y se aleja de otras posibilidades de representación más típicas. Este planteamiento del diseño en clave contemporánea, implica una ejecución técnica en el mismo sentido. Aunque esto no quiere decir que no pudiera ser de otra manera.

Cada panel es un cristal de cámara que consta de un cristal mate pintado con amarillo de plata en la cara que veremos desde la iglesia, y un vidrio termoformado que dibuja una parte del diseño en transparente sobre transparente, en la parte de detrás. Es entre los dos cristales que se conforma todo el conjunto.

El vidrio mate actúa como pantalla de proyección que recibe las sombras de las texturas, los brillos de los espesores ... En una tercera capa, detrás de todo, otro termoformado en azul y amarillo de plata, acaba de completar la pieza; también proyectándose sobre el mate.


El forn apunt de comançar a treballar durant tota la nit.
Un dels termoformats sortint del forn.


L'efecte del groc d'argent és espectacular. Cada peça és una meravella!
Termoformats i groc d'argent abans de l'assamblatge.
Aquesta és la previsió que ens dóna el disseny fet per ordinador.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada